INHOUD. 1 26 29 36 60 118 225 den loden Breemen, Die Haghe 1890 -30-IX - 1940. Een woord tot de leden door den voorzitter, Dr. H. E. van Gelder Mr. H. Zillesen, 26 Juli 1854—21 November 1939 door Dr. W. Moll, met een portret De brandschatting van den Haag door Jonker Frans van Brederode (7 Maart 1489) door J. J. Moer man Het Hofboek van 1561 en het kohier van penning van 1561 door Dr. P. J. van met twee afbeeldingen De architect Maurits Pietersz. Post en de tuin van het Mauritshuis door Dr. Ir. G. A. C. Blok, met vijf afbeeldingen Het beurtveer van ’s Gravenhage op Utrecht door Mr. J. M. Fuchs Rond Johan W. H. Verhuist. Iets uit het Haagsche muziekleven in de 19de eeuw door J. P. Weyand, met vijf afbeeldingen134 Nieuwe straatnamen vastgesteld gedurende 1939 216 Alphabetisch Register217 Jaarverslag van de Vereeniging „die Haghe” over 1939

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 8