DOOR Mr. C. W. SCHLINGEMANN DE HEILIGE GEESTMEESTERS EN DE REGENTEN VAN HET HEILIGE GEESTHOFJE TE ’S-GRAVENHAGE Het ordenen van het archief van een oude stichting heeft een eigenaardige bekoring, hierin bestaande dat men daarbij als het ware de geschiedenis van de plaats, waar die stichting gevestigd is, meeleeft. Sterk kwam ik onder den indruk daarvan bij het ordenen van het archief van de Stichting ,,het Heilige Geesthofje” te 's-Gravenhage, want er zullen weinig instellingen in onze Gemeente zijn die op zulk een langdurig bestaan kunnen bogen. Ik spreek daarbij van ,,de Stichting” het Heilige Geesthofje en niet van het Heilige Geesthofje zonder meer, omdat het hofje slechts een later ontstaan onderdeel van een oudere Stichting vormt, al moge de Stichting daarin later ook bijna geheel zijn opgegaan. Enkele gegevens, die ik bij en naar aanleiding van die ordening te weten kwam, zijn misschien ook voor de lezers van dit jaarboek van belang en laat ik hierna volgen. Het behoeft geen betoog, dat reeds lang voor de kerk hervorming de liefdadigheid in ons land werd uitgeoefend en dat de Christelijke kerk daarin haar deel had.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 10