EEN HISTORISCH PLEKJE 85 DE PIKEURSCHUUR (achter m) de -1) Haagsche Schetsen van A. Ising, p. 296. In 1858 wonen er Mr. J. P. Vaillant, Wethouder en Lid van den Gemeenteraad en Mej. A. P. Vaillant, die er zijn blijven wonen tot het huis in 1883 met de twee daarnaast gelegen huizen is afgebroken voor den bouw van de Passage. Thans staat op die plaats het Café- Restaurant Riche. Met het huis (m), dat nu volgt, zullen wij ons iets langer bezig houden, daar op die plaats de „Duitsche comedie” stond, eertijds de pikeurschuur van Prins Maurits van Oranje. Deze pikeurschuur was een gemetselde langwerpige loods, niet zeer hoog, want ze had maar een grondver- dieping en onder het dak waren enkel zolders en vlie ringen. Ze ontving haar licht door tien vensters, waarvan er vier in den Westmuur, vier in den Oostmuur en twee in den achtergevel stonden. Het gebouw, omtrent 35 Rijnlandsche voeten van de straat afgelegen, liep van het Noorden naar het Zuiden over eene lengte van 122 Rijn landsche voeten, terwijl de breedte 32 voeten bedroeg. De zijmuren maten 15*^ voet en het dak rees in het midden nog voet daarboven. De voorgevel aan Z.zijde van het Buitenhof was 35 voet, de achtergevel, gekeerd naar de erven van huizen in het Achterom, 33 Rijnlandsche voeten hoog. De Pikeurschuur dagteekende uit de laatste jaren der 16e eeuw, toen zij opgetrokken werd op verzoek van Prins Maurits, bekend als een liefhebber van het dres- seeren van paarden i). Den 15en December 1593 werd er een stuk grond ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 101