EEN HISTORISCH PLEKJE 91 28 October 1743 verkoopen de executeurs van Hester Quarles, wed. van Philips Doublet, ,,een huys, erff, tuyn met stal en de gewezen pikeurschuur” aan Johan de Mauregnault Johannis filius, Fiscael des Gouvernements van Ceilon, voor 12.650 en 632, 10 penn. over rantsoen- penningen. Deze liet toen de schuur afbreken en het huis vernieuwen. 18 Juni 1744 werd aan Johan de Mauregnault consent verleend „om een nieuwe bordestrap recht in het midden van zijn huis te mogen leggen en om boven de voordeur een klein balcon te mogen maken voor 13 en 4 schell. ’s jaars”. Dit werd een dubbele steenen trap met ijzeren leuning. Van binnen was er een merkwaardige eikenhouten trap van 61 treden doorbroken met twee portalen, die zich wentelde tusschen een fraaie leuning met gebeeldhouw- den kop en eikenhouten beschot naar boven, waar tegen de koepelzoldering, het in stuc gebeeldhouwde wapen van den eigenaar met twee griffioenen als tenants zijn zilveren chevrons en gouden zespuntige sterren op twee blauwe- en zijn roode Jeruzalemskruisen op twee zilveren velden pralen deed. Ook onder tegen de trap was stuc werk aangebracht. Boven de deuren der vertrekken, evenals boven de schoorsteenen, prijkten tusschen sierlijke eikenhouten belijstingen, spiegels en schilderstukken. De plafonds waren eveneens in stuc. In de bovenvoorkamer zag men er de wijsheid en de voorzichtigheid op afgebeeld, terwijl op den schoorsteen hier ook in stuc een tafreel uit de Ilias het oog bekoorde. De benedenzaal, die op den tuin uitzag, had een fraai eikenhouten beschot met afgeronde hoeken doorloopend tot de met lijstwerk in beschilderde medaillons verdeelde zoldering. 20 Juli 1781 verkoopt Mr. Joan de Mauregnault het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 107