EEN HISTORISCH PLEKJE 92 de Z.zijde Ising’s Haagsche Schetsen, 3e deel, p. 321. Zijn Hoogd de Monsteringe, Thans rest ons nog het huis (n) op den hoek van het Buitenhof en Stalstraatje of Hofpoortje, maar daar er van dit huis niets bijzonders is te vermelden, kunnen we volstaan met alleen de overdrachten van de opeenvol gende eigenaren te geven. 6 Februari 1641 verkoopt René de Carraccial et de Nicastre, Hofmeester van Zijn Hoogd aan Johan Luch- tenburch, Commissaris van de Monsteringe, een huys en erff, aan de Z.zijde van het Buitenhof. Belent ten Oosten huis aan Mr. Lambert van Eek, Advocaat, voor 13000, 650 over rantsoenpenningen en 2000 voor spiegels en schilderijen. In 1806 woonde er C. A. Vockestaart, wed. Van Eek, en 25 Juli 1836 verkoopen de erfgenamen van L. E. van Eek het aan Willem Hendrik Waldeck voor 24000 en na diens dood werd het op 7 April 1877 ver kocht aan Carel Fredrik Wilhelm Wiggers van Kerchem. 25 Maart 1878 werd het publiek verkocht aan Mr. Daniël van Eek voor 28000. In de advertentie werd het huis beschreven als „een kapitaal en zeer logeabel dubbel huis, erf en tuin, aan de Z.zijde van het Buitenhof No. 6, bevattende op de le étage 4 groote kamers waarvan 3 en suite en waaronder een groote zaal, voorts een bij zonder fraaie wenteltrap met sierlijk gestukadoorde wan den en koepeldak en boven 10 kamers. Verder provisie kamer, kelders en groote zolders”. Voorn. Van Eek liet de zaal met grooten smaak restau- reeren, maar lang heeft hij er niet van kunnen genieten, want dit mooie huis is ook als slachtoffer gevallen voor den bouw van de Passage, die in 1885 geopend werd 1 Op die plaats bevindt zich nu het Café-Restaurant Riche.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 108