EEN HISTORISCH PLEKJE 94 den Diefsteen grenzende bestond 1) Koopbrieven van het Buitenhof. 1830 wordt van Cit- Hogen- Essen, mede uit naam van Isaack Sluytman het huis HET GROOTE EN KLEINE LOGEMENT VAN LEIDEN (Hen J) Nu wij de geschiedenis van de huizen ten Westen van den Diefsteen besproken hebben, willen wij nagaan wat er van de huizen ten Oosten daarvan gelegen te vermel den is. Het huis (i) aan reeds in 1554 1 12 April 1578 verkoopen David Cornelisz, voor zich- vrouw Helena Catharina van andere belanghebbenden, aan voor 9300 en 465 over rantsoenpenningen. 2 Mei 1771 verkoopt Isaacq Sluytman het aan Cornelis Johan Bloys van Treslong. In 1806 woont er de wed. Blois van Treslong en daarna I. C. de Paravicini. Volgens het Register der Volkstelling van het in dien tijd bewoond door Laurens de Witte ters, Ambtenaar, gehuwd met Wilhelmina van dorp en volgens dat van 1840 door P. G. Umbgrove, wed. Wieling. Blijkens het Bevolkingsregister van 1845 woonde er toen Mejuffrouw Anna F. M. Broes, rentenierster, en na haar dood in 1862 A. J. Verniers van der Loef, Ontvanger, die er blijft wonen tot het huis wordt afgebroken voor den bouw van de Passage. Thans bevindt zich op die plaats het Café-Restaurant Riche.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 110