EEN HISTORISCH PLEKJE 105 van Mierop, Auditeur van van der Poll, zijn helft de Hooft Ingelanden Het eerste huis naast het gewezen waschhuis werd 3 April 1592 verkocht door Nicolaes Darchy aan Hans van Tilburch. Het werd omschreven als „een huys en erff, genoemd „Het Wapen van Orangiën”, gelegen aan de W.zijde van den Hofsingel”, voor 900. Voorn. Darchy had dit huis, dat door hemzelf bewoond werd, in November 1584 gekocht van Maria Starcx, wed. van Johan Hemelaer. Reeds in 1593 was het wederom van eigenaar verwisseld, want op 13 November verkoopt Lenert Gerritss, wonende in de Oude Tonge, het boven gemeld perceel aan Jan Jansz., apotheker, wonende te Delft, en deze verkoopt het op 7 April 1595 aan Claes Lourijss van Ravesteyn, wonende in de „Drie Ruiten”. In dien tijd was Ariaen Jansz van Woestinckhoven, wo nende op den hoek van de Poten, waert in het „Wapen van Orangiën”. 30 April 1609 verkoopt Nicolaes Louriss van Ravesteyn het aan zijn neef Arent Janss van Woestinckhoven voor een schuldbrief van 3000. 9 Mei 1609 wordt aan voorn. Van Woestinghoven (Woestingen) consent verleend om zeker kamertje ten Noorden van het door hem gekochte huis, genaamd „Het Wapen van Orangiën” te mogen betimmeren. 30 April 1611 verkoopt Van Woestinckhoven het aan Eduaert Fouler voor 5900 en 10 aan verkoopers huys- vrouw. Op 20 April 1623 wordt bij Onwillich Decreet, ten last van Eduart Fouler (Forbert) het huis verkocht aan Mr. Cornelis van der Poll, Burgemeester van Utrecht en Arent Janss van Woestinckhoven, waert in den „Dobbelen Arent”. 15 Juni 1624 verkoopt Jacob de Reeckeningen, voor Cornelis aan Jacob Hailing, Secretaris van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 121