EEN HISTORISCH PLEKJE 107 van der Lee, weduwe van 23 Maart 1815 zijn tot haar van haar broeder en Jacoba van der HOTEL „DE TWEE STEDEN” De twee huizen (c en d), die nu volgen, zijn in de 16e eeuw het eigendom geweest van Nicolaes Doublet, Secretaris van de Staten van Holland, en zijn in later jaren gekocht door de Steden Alkmaar en Enkhuizen. 20 Februari 1592 wordt door die van de Reeckeningen van Hollant aen Nicolaes Doublet consent verleend om aan de Z.zijde van het huis (d), dat hij op 24 Januari 1583 1) Jacoba van der Lee overleed 16 Februari 1818. Bij testamente van Johanna Jacubus van der Eyden, van erfgenamen benoemd de drie kinderen Jan van der Lee, nl. Johanna, Nicolaes Lee i). 28 December 1818 verkoopt Nicolaas van der Lee, Bouwman te Valkenburg, als voogd over de zes kinderen van wijlen zijn zuster Jacoba van der Lee, weduwe van Willem Monteba, een sterk en welbetimmerd huys, erf en tuyn, van ouds genaamd „Het Hart” aan Mozes Eders- heim. Het huis bevat negen zo boven als benedenkamers, kelders en zolders. 30 April 1822 verkoopen Vrouwe Golde Léon, wed. van Mozes Edersheim, rentenierster, voor haar en haar kinderen het huis aan Willem Hahn, mr. kleedermaker, voor 3500. 1 Mei 1866 verkoopt Willem Hahn, gehuwd met Maria Martina Elisabeth Stroebel, het huis aan Mej. Elisabeth Smeele, wed. van Josephus Cornelis Schiedges, Hotel- houdster van het Hotel „De Twee Steden”. Daarna heeft het behoord aan de Firma Schiedges en is het verbouwd met het ten Zuiden gelegen pand tot Hotel „De Twee Steden”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 123