I EEN HISTORISCH PLEKJE 110 daarom gaf haar schuldbrief van ment ruim 3000 bedroegen. Ondanks deze vergrootingen was echter het hotel op den duur niet voldoende tot op name van al de ter dagvaart en op besoignes gecommit teerde heeren. Dit deed de Regeeringen der beide steden besluiten van de gunstige gelegenheid, die zich aanbood tot vergrooting van haar Logement, gebruik te maken door aankoop van een huis en erf aan den Hofsingel, belend aan het Logement der twee steden, welk pand ten gevolge van het overlijden van Nicolaas van Bremen, in het open baar zou verkocht worden. Het huis (c), dat hier bedoeld wordt, is het kleinste en Zuidelijkste van de drie huizen, die Maria Doublet, wed. van Jacob Hailing, toebehoorden. 19 Januari 1636 werd het door haar verkocht aan haar schoonzoon Hartman Hartmanss, Het werd gegeven ten gevolge van de huwelijksche voorwaarden (om nl. 3000 als huwelijksgoed mee te geven aan haar dochter Anna Hailing) van 8 Januari 1628. Het huis was echter meer waard en a.s. schoonzoon aan Maria Doublet een 3000. 11 Januari 1683 verkoopen Mr. Jan Pijll, Advocaat voor den Hove van Holland, gehuwd met Jacomina Hart man de Cuystere, en Nicolaes van der Beeck, wedr. en erfgen. van Sara Hartman de Custere, aan Johan Bruyne- steyn, medicinedoctor van Haer Hoochheden en Schepen van ’s-Gravenhage, gehuwd met Appolonia van Assen delft, 403 vijfhonderdste parten van hun huis op het Buytenhof of Hofsingel, waarvan de 97 vijfhonderdste parten den kooper nomine uxoris reeds toebehooren. 5 Juli 1697 verkoopt de executeur van den boedel van Appolonia van Assendelft, huysvrouw van Pieter van den Heuvel, voorn, huis aan Jacobus Scheltus, Ordinaris drucker, voor 10700.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 126