EEN HISTORISCH PLEKJE 111 5 Mei 1718 verkoopen Mr. Paulus Scheltus, Ordinaris drucker van de Ed. Groot Mog. Heeren Staten van Hol land en W. Vriesland en de Staten Generaal der Ver- eenigde Nederlanden, Anna Scheltus, wed. van wijlen Hendrick Mol, in sijn leven Capn van de Burgerije van den Hage, Hendrick van de Vijver, Procureur voor beide Hoven van Justitie, gehuwd met Maria Scheltus, Leonard Vermeulen, Soil. Mik., gehuwd met Jacoba Scheltus, en nog Mr. Paulus Scheltus en Hendrick van de Vijver, in qualiteit gestelde testamentaire voogden over Arlandina van Cronenburgh, naergelaten onmondige dochter van wijlen Catharina Scheltus, geprocreëert bij Cornelis van Cronenburgh, in zijn leven Coopman tot Amsterdam, aan Anthony de Fonseca, won. alhier, voor Louis Fernandus Paramo, won. tot Brussel, het voor 11000. 27 Maart 1727 verkoopt Louis Ferdinandus Paramo het huis aan Francisco Manrique, won. tot Brussel, voor 11000. Bij testamente van Theresia De Partes, wed. van Don Fransisco Manrique, dd. 29 Juni 1746, wordt voorn, huis vermaakt aan Maria Framjoise Malbrancq, anders Esther Malbranc, bejaarde ongehuwde dochter, haar camenier en dienstmaagd „uit consideratie van haar getrouwe hulpe en adsistentie sedert 26 jaeren in ziekte en gezondheid aan haer beweesen, zo zij nog in haar dienst is bij haar overlijden. Op 1 Maart 1757 verklaart deze, dat zij nog bij voorn. Wed. Manrique in dienst is. 26 April 1757 verkoopt Johannes Sythoff, Notaris, procuratie hebbende van Maria Framjoise Malbrancq, bejaarde ongehuwde dochter, eenige en universeele erf- gen. van wijlen Marie Anne Josephe Thérèse de Partes, wed. en universeele erfgen. van Don Francisco Manrique, aan Nicolaes van Breemen, Kamerbewaerder van de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 127