EEN HISTORISCH PLEKJE 113 brief van 5000, die thans nog 4000 bedraagt, zoodat Dischbein, die gehuwd is met Cornelia van Niel, nu het geheele perceel in eigendom heeft. 30 April 1828 legt Nicolaas Sebastiaan Dischbein, Logementhouder, won. in het huis aan de W.zijde1 van den Hofsingel, genaamd het logement ,,De Twee Steden”, een verklaring af, dat hij van Francois de Bas, won. op het Buitenhof, ontvangen heeft de somme van 25 voor gedane inwilliging tot het doen verleggen van het dak en schuur staande aan het einde van den tuin van zijn woonhuis, stootende ten Noorwesten tegen den tuin van het woonhuis van den Heere De Bas. In het Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage van 28 September 1829 komt een advertentie voor, dat op den 26sten October verkocht zal worden het „Loge ment van de Twee Steden Alkmaar en Enkhuizen”, be vattende een groote zaal, 19 logeerkamers alle behangen en grootendeels geplafonneerd en van stookplaatsen voor zien, voorts mangel- en dessertkamer, 8 kamers voor dienstboden, twee keukens, twee ruime zolders, afzonder lijke turfzolder enz., met een kapitalen tuin met hout schuur en vrijen uitgang in den Praktizijnshoek. De kooper zal geweest zijn Paulus Maxwils, want 28 Juli 1830 verkoopt Paulus Maxwils de helft van het Logement De Twee Steden aan Joannes Noordendorp, mr. metselaer. 25 Mei 1831 ontvangt Nicolaes Sebastiaen Dischbein en Vrouwe Johanna Tengeler, wed. van Mr. Hendrik Carel Theodoor Dischbein, als moeder en voogdesse van de minderjarige Catharina Johanna Christina en Johanna Carolina Dischbein, het bewijs van royement van hypo thecaire inschrijving tegen Paulus Maxwils. 31 Januari 1833 verkoopt Johanna Jacoba van Strijp, wed. en eenige erfgename van Paulus Maxwils, de andere 8

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 129