EEN HISTORISCH PLEKJE 114 2) Haagsch Jaarboekje 1908, p. 341. aan Johannes helft van het Logement „De Twee Steden” Noordendorp. 7 November 1842 verkoopt Johannes Noordendorp, mr. metselaar, aan Mejuffrouw Elisabeth Smeele, wed. van Josephus Cornelis Andreas Schiedges, Kasteleines in het Logement „De Twee Steden”, voorn, logement voor 27500. Het logement, hetwelk een goeden naam had, werd voortdurend gemoderniseerd en weelderig ingericht en na den brand in Januari 1895 werd een groote verbouwing ondernomen 1 Zulks geschiedde, maar blijkbaar niet voldoende, want elf jaar later werd de „Besognekamer” (het groote Loge ment van Leiden) er bij getrokken, met de twee daarop volgende huizen, waar thans de Cineac is, die verbouwd werden tot Restaurant „De Twee Steden”, In Februari 1906 werd dit groote en grootsche restaurant met feest zaal feestelijk geopend. In de Wereldkroniek van 17 Febr. 1906 is het volgende geschreven: „Het eerste wat men er te zien krijgt wanneer men er binnentreedt is een indrukwekkende vestibule in Calcata-marmer met soccle van Schotsch marmer en kunstig gesmeede ijzeren hoofdtrap met bronzen leunin gen, die met kostbare loopers is bedekt. Dan komt men in een artistiek ingerichte feestzaal met prachtige parket vloer. De wanden ter hoogte van 4 meter bekleed met marmer-Escalette soccles van bleu Turquin en afgewisseld door banden van Emperor’s red, waarvan de platen met bronzen nokken aan de muren zijn bevestigd. Daarboven tusschen de steekkappen 12 paneelen in fresco-schildering, een voorstelling van alle tijdperken der kunst: Assyriërs, Egyptenaren, Grieken, Romeinen,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 130