EEN HISTORISCH PLEKJE 116 1200 kapl, toekomende de wed. van Ludolph Cocq, en de andere helft met 800 kapl, toekomende Hester en Adriana van Gem. De koopsom bedroeg 4800. Door wien het huis is gebouwd of wie de vorige eige naren zijn geweest is niet bekend. Misschien heeft er een familie-relatie bestaan tusschen voorn. Gerrit van den Heuvel en Pieter van den Heuvel, gehuwd geweest met Appolonia van Assendelft, die in 1690 eigenaren waren van het ten Noorden gelegen huis en heeft de grond behoord aan dit huis. Zekerheid daaromtrent is niet verkregen. 17 Mei 1713 verkoopen de voogden van Alardina Croonenburg, dochter van Catrina Scheltus, het aan Johan van den Bos, Clopper van 't Cleyn Zegel, voor 1000 en een rentebrief van 4000. 15 Augustus 1719 wordt aan Jan van den Bos consent verleend om den gevel van zijn huis aan de W.zijde van den Cingel van ’t Hoff, straatwaarts te mogen uitzetten. 13 Januari 1735 verkoopen de executeurs van Johan van den Bosch, die tot zijn dood het huis bewoond heeft, aan Cornelis van Canegies, voor hem zelf en voor zijn huisvrouw Margareta de Milly, het voor 5276. Onder den koop was mede begrepen 7J^ voet erf „buiten den Westgevel van de agterkamer Westwaarts op 4J^ voet erf buiten den Zuidgevel, Zuidwaarts op, daer jegen- woordigh het secreet en turfbak van het huis in ’t Koets huis is staande”. Het is belast met een recognitie van 3 ’s jaars, ten behoeve van ’t Comptoir van de Domeinen. 23 Maart 1759 verkoopt Dirk Roef, Notaris, procu ratie hebbende van Margareta de Milly, huisvrouw van Cornelis Canegies, als buiten gemeenschap van goederen getrouwd zijnde, haar helft van voorn, huis en erf aan Cornelis Canegies voor 2000, die nu eigenaar is van het geheele huis.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 132