EEN HISTORISCH PLEKJE 118 bloemperken. dezen tuin heen, die HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN Het huis gemerkt met den letter o is gebouwd in den tijd van Willem den Derde en stond in den Hof of Prin sentuin. Deze tuin, die in 1600 was aangelegd, prijkte, hoewel van geringe ruimte, met veel schoone oranjeboo- men, lemoenen, jasmijnen, mirten en granaten met sprin gende fonteinen, waterwerken en In 1616 liep er nog een sloot om toen of later ook door een muur omgeven werd. De tuin muur paalde aan de Hofgracht, op korten afstand Zuid waarts van de brug, en maakte aan den Noordwestkant van den tuin een rechten hoek. Het hek, dat toegang tot den tuin verleende, stond aan den Noordkant tegenover een wed dat destijds in den vijver was en waarheen de paarden afdaalden door een opening in den lagen vijver- muur, die van den Hof tot aan de Voorpoort doorliep i). Het Binnenhof te ’s-Gravenhage, door Arnold Ising, p. 11. Daarna behoort het aan de Heeren Schiedges en wordt het in 1881 afgebroken en opnieuw opgebouwd onder denzelfden gevel met het Hotel de Twee Steden en daar mede vereenigd. Achter het bovengenoemd huis bevond zich een koets huis (a) dat behoord had aan den Prins van Oranje. 13 Januari 1735 verkoopt Jan van den Bos, als execu teur van den testamente van zijn vader Johan van den Bosch, Clopper van 't Kleijn Zegel, dit koetshuis en erf aan Johan Herman Bose voor 1385, en 10 Juli 1747 verkoopt deze aan de Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland een pakhuys en erf, zijnde vroeger een koetshuis voor 3018 en 18 st.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 135