122 AAN HET BUITENHOF VAN 1600 TOT CIRCA 1830 de het En zoo zijn wij thans gereed met het geven van geschiedenis van de huizen aan de Zuidzijde van Buitenhof, die uit den aard der zaak geen boeiende lectuur heeft kunnen zijn. Nu echter in het Gemeentemuseum een maquette van het Binnen- en Buitenhof is tentoongesteld, kan dit stuk wellicht nuttig zijn voor hen, die iets meer willen weten van de huizen, die daar te zien zijn. 1) De Landsgebouwen te 's-Gravenhage, door C. H. Peters, p. 106. 2) Handelingen van den Raad, 29 October 1915. Door een overdekte houten brug op de eerste verdieping was het voorgebouw verbonden met het daarachter ge legen gebouw op den Hofsingel, dat deels tot bureaux, deels voor het bergen van Archieven was ingericht. Het achtergebouw behoorde oudtijds mede tot het Stadhou derlijk verblijf en bevatte toen de vertrekken van het dienstpersoneel. In 1887 werden de gelijkstraats gelegen Archief- en woonlokalen van het gebouw op den Hofsingel, die tot dusverre in gebruik waren bij het Departement van Oor log, voor dat van Buitenlandsche Zaken ingericht i). In 1912 werd laatstgenoemd Departement verplaatst naar het Plein en het gebouw afgebroken. De grond werd in 1915 door de Staat verkocht aan de Gemeente voor den aanleg van den Hofweg 2).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 139