126 NAMEN VAN EIGENAARS DER HUIZEN STAANDE 1737 Verp. No. 3. 1608 Goens, commis. N.B. 1747 1750 I I 1750 1779 1783 1795 1779 1800 1801 1779 1800-5 1750 1768 N.B. N. B. O. O. O.B. O. O. O. N.B. Verp. O. Verp. Verp. O. Verp. Verp. O. Verp. Verp. O. O. Verp. Verp. Z.B. O. Verp. O. Verp. Verp. 1800-5 1805-24 No. 4. 1663 1675 1800-5 1805-24 No. 2. 1644 vóór 1675 1675 1685 vóór 1747 1698 vóór 1727 1727 1750 Weduwe Neck. Procureur van Wouw. Johan Aerntsz Catz. Poulus Smitsbergen; in 1750 zijn weduwe. Hendrik Coenraet Slemp. (Verp. 1750 idem 2254). Hendrik Coenraet Slemp. (2254). Jan Coenraet Slemp. (2254). 1805-24 Erven Slemp, L. A. Salange, E. van der Schönberg. (2254-83). Weduwe van Coenraet de Rechtere, secre taris. Mr. Coenraet Hanneman. Johan Dimmer, solliciteur. Francois van Sevenhuysen. Johan Aerntsz. Cats; in 1747 Anthony van Cats, apthecker Anthony van Catz. (2225). Cornelia van Catz. (2225). Cornells van Diest. Cornelis Johannus Comptoir v. Mr. C. J. van Finan tien. van Goens. (2255). (2255-84). Johan Hanneman (buys met een ganck). Dr. Leybergen (boven). Weduwe van Heyningen (onder). Willem Bosé (boven). Erfgenamen van Linthorst (onder). Johan van Gybelant. (2256). Cornelis Bouquet, boeckvercooper (een blok huysen). Cornelis Bouquet. (2253). Herman Barent Houtman, deurwaerder (een blok huysen). De weduwe Houtman. (2253). Hendrik Pieter van den Ende. (2253). Weduwe van Pieter v. d. Ende (een blok huysen met poort) Cornelis Flok. (2253). (aanslag Halstr. 2324-82). en erfgenamen van Willem van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 144