AAN HET BUITENHOF VAN 1600 TOT CIRCA 1830 127 1800-5 Verp. O. 1663 O. 1745 Jacob de la BUITENHOF NOORDZIJDE No. 7. 1616 W.B. 1752 1779 1783 1750 1776 1779 1800-5 1779 1800-3 1804 O. Verp. O. Verp. Verp. Z.B. Verp. O.B. O.B. O.B. O. O.B. O. O. Verp. N.B. Verp. No. 6. 1572 1601 1607 1620 1663 1707 1748 1750 1767 No. 5. vóór 1663 Loquet en Hansen. Weduwe van Hendrik Rausch. (2256). De Heer Crudop (boven). Weduwe Rausch (onder). George August Bourges. (2256). 1805-24 Dit perceel samengetrokken met No. 3. (2256-85). Willem van Nieuwpoort, procureur van 't Hof. Johan Doudijns, out-burgemeester; in 1745 zijn erfgenamen. Jan Willem Bosé (buys met gang uitk. in de Hoogstraat) Jan Willem Bosé. (2257). Catrina Crudop, weduwe van Fontaine. Mr. Coenraet Adriaen Crudop. (2257). B. Bordas. (2257). 1805-24 A. v. d. Linden van den Heuvel. (2257-86). Verp. Floris, smit van't Hof. Mr. Aernt, hoefsmit. Hendrik Aerntsz. Doudijns. Hendrick Doudijns, commis van Finantien. Johan Doudijns, konstschilder. Dirck Mulder; in 1748 zijn weduwe. Adolph. Rickels, de Gouden Leeuw. (2258). Dominicus Goederson, de Gekroonde Gouden Leeuw. O. Dominicus Goederson. (2258). Verp. Frederik Andries Koch. (2258). George Willem Nyman, *t Groot Keizershof v.h. de Gouden Leeuw. O. 1805-24 C. W. Stevens, van outs *t Groot Keizershof (2258-87). Verp. Hendrick Aertsz Doudijns (huis en poort uitk. in de Hoogstraat).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 145