9 1 AAN HET BUITENHOF VAN 1600 TOT CIRCA 1830 129 Verp. O. O. 1749 No. '13. 1644 1800-5 O. 1654 1720 1728 1750 1752 1752 1779 1779 1800-5 1805-24 1750 1770 1750 1779 1783 1808 Verp. Verp. Verp. O. O. Adriaen van Burchen. Cornells Claesz de Geus (zelfde jaar Gys- brecht Bronsraet) Gysbrecht Bronsraet; in 1720 zijn erfgen. O. W.B. O. Verp. W.B. O. O. Verp. O. Verp. Verp. Verp. No. 12. 1616 1647 1667 1705 1731 No. 14. vóór 1644 1644 Hermanns Gertsen, wijnkooper. Erfgen. van H. Gertsen (3 huizen, waar van 2 op het Buitenhof, een genaamd de Beurs van Amsterdam) 1805-24 H. Gertsen en Bordas, later F. Rutgers. (2263-91). Verp. o .B. O. O. O. Agent van Bijemont. (2263). Schepen v. Bijemont; 1783 zijn weduwe. (2263). Verp. O. Wijlen Jhr. van Dijck of Esaias Ghastelijn. Pieter Paret; in 1667 zijn weduwe. Philip Hodenpijl, commis. Weduwe van Thomas van Dalen. Adriaan de Hondt; in 1749 Elisabeth van Dalen, zijn weduwe. Laurens Cramer (huys gen. 't Koffyhuys van Dalen) Laurens Cramer. (2264). Fredrik Carl Stoltz (Logement de Beurs van Amsterdam) Herman Gertsen. (2264). (2264). (2264-92). Perceel No. 10, 11 en 12 later samenge trokken, nu Restaurant Dijers. Pieter Paret (één perceel met Westelijk gelegen huis). Abraham Bronsraet. Johanna de Horn. Andryes Aubée. (2265). Wed. van Andries Aubée, Elisabeth de Horn. Frederik Groneman, deurwaarder. Wed. van Fred. Groneman, Adriana Pel- lecaen. (2265). Drossaert Fred. Schaljen. (2265). 1805-24 Mr. George Michiel 't Hoen. (2265-93).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 147