I 1 130 NAMEN VAN EIGENAARS DER HUIZEN STAANDE 1720 Verp. 1784 O. 1800-5 Schrasser; in 1688 O. 1688 No. 16. 1654 1659 No. 15. 1644 1654 1661 1709 1731 1739 1750 1767 1774 1779 1784 1800-5 1700 1737 1750 1761 1779 1803 1800-5 1805-24 1728 1750 1779 Verp. O. Verp. Verp. Verp. Verp. O.B. O. O. Z.B. O. O. Verp. O. O. Verp. O. Verp. Verp. O.B. O. O. O. Verp. O. O. O. Verp. Willem van de Gort, clerk der Staten; in 1728 Clasina van de Gort. Frans van Brakhoven, mr. metselaer. Deurwaarder Groneman. (2266). Wed. v. Deurw. Groneman, Adriana Pelle- caen. (2266). Erfgen. van Adriana Pellecaen, nu wed. van Piet Smilten. Erfgen. van Smilten; in 1802 Roelandina Smilten. (2266). 1805-24 Frangois de Bas Willemsz. (2266-94). Jan Jacobsz van Heyningen. Carolus v. Minnebeeck, Raedt v. Brabant. Herman Prangan. Johan van Rhenen; 1731 zijn weduwe. Dirck Dijckerhof; in 1739 zijn erfgenamen. Symon Back. in 1767 zijn erfgen. (2267). Hermanus van Hulst, mr. chirurgijn. Johannes Jansen, juwelier. (2267). Carolus Martinus Vlieg. H. Konig. (2267). 1805-24 G. Rosevelt, daarna P. Smet. (2267-95). Cornelis de Geus. Catrina Maes, wed. hare erfgen. Sara Thielens, vrouw van Alexander Lie- venstone. Aernt van Dijck; in 1737 zijn erfgenamen. Abraham Everardus. (2268). George Carel Walch, kamerdienaar v. Z.H. in 1803 Regina Walch. (2268). Johan Pieter Putter. Wouter Struyk. (2268). (2268-96).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 148