o. o. o. o. AAN HET BUITENHOF VAN 1600 TOT CIRCA 1830 131 ’T VALKHUIS de Rijks- No. 18. 1614 Z.B. 1640 Z.B. 1642 O. 1683 O. 1683 Sophia Char- HUIZEN BIJ DE GEVANGENPOORT AAN DE WESTZIJDE Verp. 1698 1750 1750 1779 1800-5 1805-24 1669 1672 1740 1747 1750 1779 1800-5 1805-24 Jacob Schouten, deurwaarder. Heyndrick Hondius. Johan Smits, zijde en laeckenwercker. Lambert Nolten Cramer; in 1698 zijn erf genamen. Johan Herault de la Tour. Jean de la Tour; in 1771 erfgen. van Maria de la Tour. (2270). de Grafelijkheid, later de Staten van Hol land. de Prins van Oranje. de Staten van Holland enz. Jacob de la Fontaine; in 1747 zijn erfgen. de Staten van Holland. de Grafelijkheid (Domein) O. O. O. tot 1877 de Hofstallen. O. Verp. Verp. Verp. Verp. O. O. O. Verp. Verp. Verp. Verp. No. 19. vóór 1614 1614 1640 1670 Dit perceel is thans Bureau van postspaarbank. Allert Claesz van Ravenstijn, smit van 't Hof. Grafelijk Smitshuys (in 1642 de Grafelijk heid). George Reijnert Wederholt, colonel in ’t Regiment van Heszen. Kinderen van Johan Maes (huys afk. van Wederholt) Louys Grave de Noyelles en lotte d’Aumale. de Grave d’Aumale. (2269). de Prins van Oranje. (2269). (2269). ’t Nut van *t Algemeen. (2269-97). Sedert 1876 Kantoor van het Kadaster. Over dit gebouw zie Jrb. 1933, blz. 54-144. No. 17. vóór 1669

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 149