o. o. AAN HET BUITENHOF VAN 1600 TOT CIRCA 1830 133 O. O. Lexmont, backer; in Verp. 1641 1643 N.B. N.B. O. O. O. Z.B. O. O. Verp. O. Verp. Verp. Verp. O. N. B. O. O. Z.B. O. Verp. O. Verp. Verp. Verp. Verp. N.B. No. 23. 1562 1580 1582 1634 Z. Belendend huis. Philip Michielsz Soetens; in 1643 zijn wed. Willem Gerritsz van der Duyff (de helft van huis en erf). Samuel Heiremans. Lambert Gerritsz v. 1678 zijn weduwe. Joost Clant. Nicolaes van Dijck. vóór 1664 1664 Cornells Pietersz de Vryes. Laurens Ravens, juwelier. Adriaen Gevers, confiturier. Cristina Gevers, weduwe van Willem Sena. Adriaen Gevers. Gabriel de Ia Faille. Bernard de la Faille, swaertveger. (2122). Caspar de la Faille; in 1788 wijlen Clasina de la Faille. (2122). Sindsdien tweemaal verbouwd en afgebro ken bij den aanleg van den verkeersweg Plaats-Bui tenhof. Anthony en Cornells Plumeon. Jan Pumeon’s zoon. Cornelis Pietersz de Vryes. als verkooper (2120). Arnoldus van Dijck. (2120). Johan van Dijck Arnz., bakker. (2120). van Dijck. (2120-101). Cornelis Pietersz de Vryes. Hendrick Spauwen. Laurens Ravens, goudsmit. Willem van der Duyff. Pieter van der Duyff. Willem Bogemaecker, cramer. Johan en Eva Bogemaker. (2121). Frederik Hendrik George Rosenvelt. J. A. G. Rosenvelt. (2121). F. H. G. G. Rosenvelt. (2121). (2121-102). 1678 1707 1750 1779 1800-5 1805-24 johan No. 24. 1634 vóór 1641 1641 1664 1686 1708 1750 1772 1779 1800-5 1805-24 No. 25.. vóór 1634 1634 1680 1692 1695 1708 1713 1750 1779

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 151