o. o. 134 NAMEN VAN EIGENAARS DER HUIZEN STAANDE O. 1716 N.B. 1737 1750 1750 1755 1779 1800-5 1780 1781 1782 1788 1800-5 1753 1779 Z.B. O. O. O. O. No. 28. 1630 vóór 1664 Johan Philip Schlosser. (2122). Verp. O. O. Verp. Verp. Johanna van Mevr. J. M. Drevon geb. Dutry. (2124). (2124). No. 27. vóór 1680 1713 Abraham Borremans. Francois van Sevenhuysen. Adriaen van Waspik en Hr. Cobmoyer. Weduwe van Johan van der Poort. Cornelis Hollius. in 1753 zijn erfgenamen. (2123). Verp. Hendrik Warneman. O. Hendrik Wilhelm Warneman; in 1780 Na than Warneman. (2123). Jacobus Vrythof, juwelier. Jan Beuckers, tabackhandelaer. Johan Philip Schlosser. Ludwig Bermuth. G. L. Bermuth. (2123). 1805-24 Wed. Schlosser geb. Boulon. (2123-104). DE HOEK VAN HET BUITENHOF-WESTZIJDE GENAAMD PRAKTIZIJNSHOEK, VANAF DE GANG PALENDE AAN HET LOGEMENT DE TWEE STEDEN lOVv'J vcip. 1805-24 J. M. Dutry weduwe Drevon. (2124-105). Verp. (Zie over dit huis Jrb. 1924, blz. 248-253.) 1788 Johan Philip Schlosser. O. 1800-5 (2122). Verp. 1805-24 Joh. Philip Schlosser-Heysser. (2122-103). Verp. No. 26. 1634 - - 1663 vóór 1680 1680 1716 1750 Dit huis vormde één perceel met No. 26. Erven van mevrouw van Wouw, dochter van Frangois van Sevenhuysen, erfgename van Abraham Selkaerts van Wouw. Mr. Wolfert Nobelingh, fiscaal; in 1737 zijn weduwe. O. Jacob de la Fontaine; in 1750 zijn weduwe. O. Pierre de Lanoy, ordinarishouder. O. loco J. de la Fontaine. Verp. der Duyn, wed. Nieuwpoort. O. Verp. Verp. Weduwe van Samuel de Villeers. Margaretha de Villeers en haar broeder Fermin.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 152