AAN HET BUITENHOF VAN 1600 TOT CIRCA 1830 135 1664 1630 O. O. 1737 Seppen- v. 1681 1685 1643 1649 1667 1694 La Chaise de Ia Neuville. Jaques Destandeau, med. dr. Jacobus Destandeau (2235). Jan Hendrik Pulver. Bode Pulver. (2235) Verp. Z.B. O. O. O. O. O. O. O. O. Verp. Verp. O. O. Verp. Verp. Verp. O. O. Verp. O. O. Verp. O. Verp. Verp. Isaack van den Brande, camerbewaerder van de Rekeningen. Cornelis Beets, notaris. Johan Aegidius Euth, med.dr.; in 1725 zijn erfgenamen. Louys van Rhijn, drossaert. (2235). 1725 1750 1756 1769 1779 1787 1800-5 1805-24 S.J. Pulver. (2235-36). vóór 1729 1729 1750 1779 No. 30. 1630 vóór 1680 1680 Johan Honneur, ontvanger der Verpon dingen. Jacob Elsevier, boeckverkooper; in 1643 Bonaventura Elsevier. Charles Lanoy, capiteyn. Michiel van der Stael, commis in 1681 Cornelia van der Stael. Johan Boudesteyn. Cornelis van den Broek, camerbewaarder van de Staten; in 1737 zijn erfgen. Pieter Binckhorst, secretaris. Cornelis Wevering, advocaet; in 1748 zijn kinderen. Johannes Schopman, advocaet. Adrianus Schopman. (2234). Advocaet Schopman. (2234). (2234). No. 29. vóór 1630 van 't Hof; 1748 1750 1779 1800-5 1805-24 D'Erven Schopman, later J. voorde, later Schonk. (2234-35). Aernt Blom, bode. Abraham Bredius. Gijsbrecht de Bije (in den hoek van den cingel) Weduwe van Willem van der Salm. Adriana Hester van Leeuwen. Adrianus Stephanus Loquet. (2233). Loquet van der Burg. (2233).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 154