o. o. o. o. o. -- - - -o 138 NAMEN VAN EIGENAARS DER HUIZEN STAANDE 1750 Verp. Verp. 1700 1709 1725 1750 1777 1779 1800-5 1755 1758 1779 1800-5 1768 1779 1800-5 O. O. O. No. 40. 1661 vóór 1700 Verp. Z.B. O. Verp. O. Verp. O. Verp. Verp. Mens, procureur van Justitie; in 1768 zijn erfgenamen. (2225). Francois Reygerbosch, raedt. (2225). Raedt der Amerik. Colonien. (2225). 1805-24 Landsdomein, Staatscourant rijen. (2225-27). No. 39. vóór 1661 1661 1675 1680 vóór 1700 1700 1749 1750 Mr. Jacobus Scheltus, lantsdrukker. Mr. Poulus Scheltus, Isaak Scheltus (met werkhuis). (2362). (pakhuis enz.). (2362). 1805-24 Willem Carel Vosmeer, later J. C. Para- vicini. (2362-58). Erfgenamen v. Hendrick Maes de Lockere. Erfgenamen v. Cornells van der Linden (de 3 Haesjes). Pieter Everaerts; in 1709 zijn minderjarige kinderen. Gerrit Clumpers; in 1725 zijn weduwe. Dirck Hoedelaer (de 3 Haesjes). (2363). Hendrik Hasemont (de 3 Haasjes 'j Anthony Hasemont. (2363). Gerrit van Vinkesteyn. (2363). Alida Joostendr. Fox. Joachym van Hille; in 1675 zijn weduwe. Weduwe van Cornelis van Bladen. Hendrick van der Aa, wijntapper. Erfgenamen van Cornelis van der Linden. Pieter Everaertsz. Everaert van Engelen. Jan Willem Bose, loco Laurens Meyer. (2362). Verp. O. Verp. Verp. en -drukke- DE OOSTZIJDE VAN DE STALSTEEG OOK GENAAMD HET HOFPOORTJE -1) „De 3 Haasjes” was in de 18e eeuw een der hoofdkwartieren der Oranjepartij, zie Jrb. 1911, blz. 177.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 157