AAN HET BUITENHOF VAN 1600 TOT CIRCA 1830 139 1805-24 Verp. O. O. O. 1709 Arnout Denys. Verp. No. 43. 1750 Verp. 1779 1805-24 HUIS ZUID OOST VAN DE STALSTEEG NAAST HET HOFPOORTJE 1800-5 1805 1800-5 1805-24 1750 1779 1789 1667 1679 Wed. Op den Enden, laatst J. C. Para- vicini. (2363-59). (2365). (2365). (2365). Verp. Verp. Adolf Schroot. (2366). metselaar (afgebrand huis hoek Hofpoort) A. Schroot, later C.Rooymans. (2366-237). O. Verp. O. Verp. Verp. Z.B. Z.B. Z.B. Verp. Verp. Verp. Z.B. O. Verp. Verp. No. 42. 1667 1699 1709 1750 1779 1800-5 1805 .1805-24 vóór 1699 1699 Weduwe Kruyf. later J. J. de Bie. (2365-61). No. 41. vóór 1667 Cornells v. d. Burgh, loco Lancelot Ket- tendog. (2366). Cornelis v. d. Burgh; in 1805 zijn weduwe. (2366). Vrouw van Hendrick Maes de Lockere, controleur v. d. Stallen v. Z. H. Weduwe van Adriaen Aertsz Sangers. Jacobmina de Graaf, weduwe van Martyn Mytens. Erfgen. van Melchior Maes de Lockere. Pieter Everaerts; in 1709 zijn minderjarige kinderen. Evert v. Engelen, backer (huys Z.Z. van de 3 Haesjes). Laurens Meyer. (2364). (2364). Christaen Godfried Schake; in 1805 zijn weduwe. Johan Philip Schlosser. (2364). J. P. Schlosser, later J. C. Paravicini. (2364-60). Dirck van den Ende. Jacobus van den Ende. Arnoldus van den Ende.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 158