o. o. o. AAN HET BUITENHOF VAN 1600 TOT CIRCA 1830 141 1818 No. 48. 1678 Carl du Maine. vóór 1643 Haagsche Schetsen door A. Ising. 1643 1678 1693 1750 1779 1805-5 1818 1750 1779 1800 1802 Verp. Verp. Verp. Verp. O. Verp. Verp. Verp. de Grafelijkheid. (2358). (2358). (2358). Mr. L. E. van Eek (huis en erf waaronder koetshuis). Werkhuis van Mr. Bernard Rasch. (64). (Dit perceel wat later wijnpakhuis van de Fa. Moriaux en Raven.) Vroeger onbebouwd perceel (behoorende aan perceel No. 46) De Grafelijkheid. (2358). (2358). Idem, samengetrokken met perceel No. 49. Huis van Mr. Bernard Rasch. (64). O. Verp. Z.B. O. O. O. Verp. O. Verp. Verp. Verp. 1680 1685 1723 1750 1779 1800-5 1805-24 A. Schielet, laatst Wouter Struyk. (65). (Later het bekende Café Belvedère.) No. 50. omstr. 1613 No. 49. vóór 1643 Ysbrant v. Rijsbergen (een schoone huy- singhe hoek Halstraet neffens de Groote Stal; zie Ising 1). Erfgenamen van de Wed. van Ysbrant v. Rijsbergen: Elisabeth v. Suerendael. Johan Cambier (huys, erf en ganek). Jan Bop; in 1693 zijn weduwe. Willem Gelderman, winkelier. DE WESTZIJDE VAN HET BUITENHOF VANAF HET HOFPOORTJE TOT DE HALSTRAAT was dit perceel met perceel No. 50 ver bonden. Jan Cambier; in 1680 Adriaen Cambier, predikant. Abraham Cambier, raedt van Schiedam. Gabriel Reys, keldermeester v. Z. Hoogh. Mr. Pieter Bout.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 160