r J J o. o. 142 NAMEN VAN EIGENAARS DER HUIZEN STAANDE 1738 1739 vóór 1750 1750 1769 1779 1803 1800-5 1803 O. O. O. Verp. O. Verp. O. Verp. Cornells Bouquet, boekvercooper. Wouter van Beusecum. Johan Herman Bosé, koopman in taback. Johan Willem Bosé. (Verp. 2325). Wilhelm Waldeck. (2325). Pieter Fredrik Waldeck. Johan Thomas Waldeck. (2325-29). Hubertus van den Ende. 1805-24 Wed. van Hubertus v. d. Ende. (2325-66). (De eertijds zeer bekende tabakswinkel, nu ingenomen door de Bonneterie.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 161