DOOR Dr. P. J. VAN BREEMEN DE VERHOUDING VAN HET ERFHUUR BETALENDE DOMEIN IN DE HOFBOEKEN TOT HET VOLLEDIGE GEBIED VAN HAAGAMBACHT Zie daar al weder stoffe, zo men wil, tot meerdere naarspeuringen. Mr. H. van Wijn. NB. In deze bijdrage wordt onder Haagambacht verstaan de ban bestaande uit het oost- en het westambacht van Den Haag, het laatste ook het ambacht van Eikenduinen geheeten. Reeds in een paar vorige bijdragen in dit Jaarboek heb ik de gelegenheid gehad de aandacht te vestigen op het verschijnsel, dat de erfhuur of hofpenning betalende grafelijke domeinen, welker registratie in de hofboeken geschiedde, volstrekt niet de geheele ontgonnen opper vlakte van Haagambacht uitmaakten. Bij mijn eerste kennismaking met de hofboeken in de ten jare 1937 ver schenen uitgave ging ik, leek en nieuweling die ik was op het veld der oude Haagsche geschiedenis, van de ver geeflijke veronderstelling uit, dat het grafelijke domein- gebied binnen de grenzen van Haagambacht, hetzij het in den boezem der graaflijkheid verbleven dan wel in

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 163