DE HOFSTEDE GRUYSBEECK TE RIJSWIJK i) DOOR J. M. STERCK—PROOT x) Ontleend Eigendom der Wassenaar Rijnland aan het archief van den Burgh in Rijswijk (Z.H.). erven Jhr. Mr. L. E. M. von Fisenne. De oudste stukken over deze hofstede in Rijswijk be treffen het recht van vrije zwanendrift. Op 28 Aug. 1480 verleent Johan van burggraaf van Leiden enz. als pluimgraaf van en Delfland aan Philips Ruygrock van de Werve, die hem „die wille ghedaen heeft daghelicxs doet ende of gods wil in comenden tyd noch doen mach het recht eeuwelicke ende erfelicke” van een paar oude broedende zwanen „gemerct ende geteykent na synen wille” waar voor Philips voornoemd jaarijks zal verheergewaden „een paer nieuwe handschoen of twee grooten vlaams”. Dit recht wordt aan Philips van Ruygrock gegeven voor diens „woensted” gelegen ten Oosten van de goederen van Gerrit van der Burgh den bewoner van den Burgh. Dit is het oudste stuk uit het archief van Gruysbeeck, dat in 1763 door aankoop bij den Burgh werd gevoegd. Bij ieder transport van de hofstede wordt de nieuwe eigenaar door de heeren van Wassenaar met dit zwanenrecht beleend. Zoo verkrijgen het achtereenvolgens: 28 Augustus 1539 Mr. Reinier Brunt „Raad ordinaris

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 203