1 I ALPHABETISCH REGISTER 198 80, I 109 4 Starcx, Maria Starkenburg, Idsert van Steenwyck, Jacobus van Stemfort, commies Stemfort, Harman Stemfort, wed. Herman Sterck, August Sterck—Proot, J. M. Sterk, Isaac Cornells Sterrevelt, Adriaan van Sterrevelt, wed. Adr. Stevens, C. W. 80 82 70 70 94 181 107, 114 130 40 40 130 130 131 170 126 126 100 79 76 84 84 153, 155 .133 .140 135 van 126, 134 169 84 137 106 126 126 Biz. 97 82 139 90 133 68 133 38, 50 106 99 128 154 80 135 135 68 Sigal, M. C Simons, Dr. G. Simons, M. H. Sixti, Johan Slemp, Hendrik Coenraet Slemp, Jan Coenraet Slicher Thomasz, Mr. Johan nes Slikkers, August Hendrik Sluijter, Jacob Gerritss Sluijter, Leonart Gerritss Sluytman, Isaack Slyk, W. van der Smeele, Elisabeth Smet, P Smeth, Raymond de Smeth, Theodoor de Smilten, Piet Smilten, Roelandina Smits, Johan Smits, Ludolf Smitsbergen, Poulus Smitsbergen, wed. Poulus Snabilié, J. L. F. C. Snoeck, Cornells van der Soest, wed. Solliciteur van Soest, Dirck van 57, 73, 75, 79, 89, Soetens, Philip Michielsz. 107 184 130, 140, 141 113 Biz, Soetens, wed. Philip Michielsz. 133 Solms, Amalia van Spauwen, Hendrick Spiegel, Mr. L. P. van de 44, 49, 102, Schrassert, Hendrick Schrevelius, Theodora Schroot, Adolf Schuylenburch, Cornelia Jaqueline van84 Schuylenburch, Willem van Schuylenburgh, Jan van Segbroek Sena, wed. Willem Sender, wed. Michiel Seppenvoorde, J. van Sevenhuysen, Francois Splinters, Catharina Spoor, Jacob Spruyt, Jacob Spuivaart Spijk, Mr. Johannes Angelus van der Stael, Cornelia van der Stael, Michiel van der Stallen van den Prins 58, 61, Stalsteeg of Hofpoortje 92, 124, 138-140 Stalstraatje 59, 92, 101, 124 105 70, 82 136 136 137 136 117, 140 179 .117 132 132 127 Stichting „De Drevon Fonds” 169 Stobbering, Neeltje Elisabeth 104 Stockum, boekhandel van .132 Stoltz, Frederik Carl .129 Stoopendael, Harman 109 Storm, Johannes Thomas 103, 104 Stroebel, Maria Martina Elisabeth Stroebelstraat Struyk, Wouter Strijp, Johanna Jacoba van Studler van Surch Heer van Bergen, Anthonis

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 222