DE HEILIGE GEESTMEESTERS 22 Gemeente wordt benoemd en nog steeds bestaat uit 4 personen bijgestaan door een rentmeester, als een der oudste zoo niet het alleroudste college van ’s-Gravenhage moet worden beschouwd. Moge het nog langen tijd voortbestaan!

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 32