28 OVER EEN KLERKENFAMILIE UIT DE 18™ EEUW boven: naam de was een mystisch schrijver, die in de 17de eeuw een groote populariteit genoot, maar wiens betoogen bizonder ver ward zijn, en die niet tot de klassieke mystici gerekend kan worden. August Hermann Francken, de beroemde paedagoog en stichter van het weeshuis te Halle an der Saaie, was de groote man van zijn tijd en zijn omgeving. Het bezit van boeken van Böhme en van Francken is typisch voor een Duitschen boekenschat uit Johan Christoffel Tinnes dagen. Verder is er ook nog een enkel Fransch boek. J. C. Tinne woonde aan de Nieuwe Haven Westzijde, d.i. tusschen de Kalvermarkt en de Schedeldoekshaven, en was eigenaar van zijn huis en van vier huisjes in een poort, daaraan annex, die hij verhuurde. De waarde hier van werd geschat op 5600..Het woonhuis bevatte beneden: een voorkamer aan de straat, een achterkamer, een portaal, een voor- en achterkelder, een poeierkeukentje, een turfschuur. een voorkamer aan de straat, een achterkamer, een kleerkamertje boven de keuken, een klein kamertje, een comptoirtje. zolderverdieping: een voor- en achterzolder. Het huisraad omvat o.a. eenig porselein en aardewerk, en eenige prenten, waarvan de duurste op 2.— gepriseerd wordt, nl. portretten van den Coningh en de Coninghin van Engeland. Verder vindt men als de beste stukken een slaand tafel- horologie bij Tegelberg gemaakt ad 25.een note- boomen cabinet ad 45.en het goudleer in de achter kamer ad 50.waarvan gesproken wordt in de schei ding en deeling van 3 Augustus 1723. De nalatenschap omvatte voorts eene obligatie op van den overledene, groot 1500.— ten laste van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 39