52 OVER EEN KLERKENFAMILIE UIT DE 18DE EEUW Alexandrine Tinne. Alexandrine groeide op tot een uitgaand meisje. De winter van 18541855 was haar eerste uitgaanswinter. Mevrouw Tinne was dame du Palais van Koningin Sophie en werd door Hare Majesteit tot hare intimen gerekend. Alexandrine verloofde zich, maar deze verloving werd verbroken. Daarmede gingen voor haar vele illusies verloren. Mevrouw Tinne begon eenige mooie reizen met Alexine, eerst naar allerlei Europeesche landen, en daarop kwam ook de niet-Europeesche kust van de Middellandsche zee aan de beurt. Van deze reizen, 1856 en 1857 in Egypte en Syrië, 1861 1864 langs de Witte Nijl, 1867—1869 in de Sahara, hebben anderen en bevoegden, wat ik voor dit onderwerp in het geheel niet ben, geschreven. Ik verwijs naar de publicatiën van de heeren F. Oudschans Dentz, A. Sutherland, en anderen. Den lsten October 1869 werd Alexine in het gebied van Tripoli op een afstand van twee en een halven dag karavaanreis van de stad Moerzoek door de Toearegs vermoord. Zij was de laatste Tinne in onze stad. Zij sprak tot de verbeelding van hare tijd- genooten. Zij was een vriendelijk uitgaand meisje, dat niet over de teleurstelling van een verbroken verloving heenkwam en onder de betoovering van wat men kan als secretaris van onzen gezant dat „les occasions que mon séjour dans cette Capitale m’a fournies de fréquenter les hautes classes de la Société m'ont été utiles et plus tard dans la vie j’en ai ressenti les bons effets”. Zoo was alles op natuurlijke wijze gegroeid. In 1844 overleed de 71-jarige heer Philips Tinne geheel onverwacht te Spa, waar hij gedurende een reisje ver toefde. Een verwaarloosde kwaal maakte hoogstwaar schijnlijk een eind aan zijn leven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 65