Jhr. Mr. Th. OVER EEN KLERKENFAMILIE UIT DE 18DE EEUW 55 Raden 29 September 1752, 12 Dec. 1758. Hare Hoog d. Spiegel. Mogenden, O.I.C. Kamer Amsterdam, Scheepsjournaal Overnes, No. 823. Res. G.G. en van de Koloniën Essequebo, v. Holland 1798—1790, Fagel-Archief, voorloopig nummer 171 en 400. Res. Staten v. Holland, 10 December 1790, over Holland 272. tractementen Secr. Res. Staten v. Holland 1798—1790, i en Holland 314. verdiensten. Notaris J. J. Schmolck, Folio 1 van 1808, en passim inven taris van den Directeur van Correspondentie. Notaris L. Sijthoff, 13 Januari 1787, executeursbenoeming gebrs. Tinne door den heer Fagel. Notaris A. Mijné, 5 November 1793, en passim. Doop, ondertrouw- en huwelijksregisters van 's-Graven- hage. Heerenboekjes van ’s-Gravenhage. Resolutiën van de Staten-Generaal. Commissieboeken van de Staten-Generaal. Haagsche Courant 1781. (Luitenant Tinne komt terug uit St. Petersburg.) van Riemsdijk: de Griffie van zeer veel gebruikt. R. L. Bouwens: Aan zijne Committenten. Jhr. J. K. J. de Jonge: La restauration et M. v. A. R. Falck: Gedenkschriften. P. M. Netscher: Geschiedenis Demerary en Berbice. Ph. F. Tinne Jr.: Reminiscenses d’une vie insignifiante, on uitgegeven handschrift in het bezit van Mrs. M. Strover, Farnham co. Surrey, Engeland. De Essequebo en Demerarische Courant, 29 Dec. 1793 en 9 Febr. 1794.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 68