EEN HISTORISCH PLEKJE 58 van Limborch (i), opgericht wor den arbeid bij comedianten in de kaatsbaan (achter k) of pikeurschuur (achter m) Daar is een klacht geuit door Frans toen er achter zijn huis een comedie zou den en daar heeft geklonken het lied van den bouw en verbouw van die kaatsbaan. Dan denken wij aan het oud-Oostersch symbool van water en wijn, het water dat reinigt en de wijn, die vroo- lijk maakt, wanneer wij een blik slaan op het huis op den Z.O.hoek van het Buitenhof, waar in vroeger eeuwen gestaan heeft ,,de lavanderye van de capelle van den Hove” (f), het waschhuis waar de kleederen van de geestelijken gereinigd werden en gebleekt op het erf bij den Diefsteen en waar het in later jaren vroolijk toeging in het café van Rottermont (f). Daar, op die plek, waren vertegenwoordigd de oude en de nieuwe tijd, als wij herinnerd worden aan kaarsen en electrisch licht, aan kaarsen wanneer bij „Onwillich Decreet het huys, erff en caetsbaen toebehoord hebbende de wed. van Jan van den Brouck, ballemaecker”, verkocht wordt voor een schuld van 400 en „eijntelijck bij het uytgaen van de brandende wasse kaersen een kooper is gevonden”, en aan electrisch licht als wij denken aan de feesten gegeven in Hotel ,,De Twee Steden”, waar het zeker aan fijne spijzen en helder licht niet zal hebben ont broken. Ook de spreuk „rijken en armen ontmoeten elkaar” kan hier geplaatst worden, daar verschillende huizen voor schuld verkocht werden en in een der huizen (e) iemand woonde, die tot de hoogstaangeslagenen in de belasting behoorde. Verder denken we aan aangename en minder aan gename geuren, die opstegen uit de chocoladefabriek van Cailliou (i) en uit de stallen van Zijne Hoogheid (j).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 72