EEN HISTORISCH PLEKJE 63 de de en erff”, aan de Z.zijde Jason Bylandt, j m van Schoonhoven trouwt 20 Dec. 1620 met Elysabeth Doedijns. 2) Rem van Limburch is 14 April 1658 ondertrouwd met Marga- retha Rombius. Finantie van Hollant, een „huys van het Buitenhof voor 1800. 't Huis is belast met een recognitie van 3 aan Graeffelickheyt van Hollant, alsmede 480 van Magistraat en een recognitie voor de glintinge. Op 17 Mei 1619 was reeds aan voorn. Doedijns con sent verleend om eenige stukjes erff bij het door hem gekochte huis op het Buytenhof, ten Westen van het huis van de Graeffelijckheid, vroeger bewoond door Pieter Gillisz Kiggelaer (h)in leven schrijnwercker van ’t Hoff en nu door zijn kinderen, te mogen gebruiken; voor 9 ’s jaars. 8 Sept. 1623 wordt aan Jason Bylandt 1consent ver leend om voor zijn huis, vroeger behoord hebbende aan zijn schoonvader Hendrick Doedijns, een hek te mogen zetten voor 3 schellingen ’s jaars, en 28 Sept. 1641 ver koopt deze aan Johan Doudijns „een huys en hoffstadt aan de Z.zijde van 't Buytenhoff, strekkende voorwaerts van voorn, hoff tot achter aan de Beeck toe. Belent ten Oosten Johan Pieterss Kiggelaer, contrerolleur, ten Wes ten de stal van de coetspaerden van Zijne Hoogheid.” De koopsom bedraagt 8.600 en 500 voor de „schrijnwerckerye en andere meubelen”. Ruim twintig jaar blijft dit huis het eigendom van de familie Doudijns, want 12 Juni 1665 verkoopen Mr. Hen drik en Marcus Doudijns het aan Mr. Rem van Lim- borch 2), die het reeds eerder in huur bewoonde. In dien tijd werd het huis bel end ten Oosten door het huis van de Heeren van Leiden en ten Westen door den

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 78