I. INHOUD 1 23 56 143 156 169 179 184 185 Bladz. De Heilige Geestmeesters en de Regenten van het Heilige Geesthofje te ’s-Gravenhage door Mr. C. W, Schlingemann, met twee afbeeldingen Over een klerkenfamilie uit de 18e eeuw door Mr. C. F. Giilcher, met drie afbeeldingen Een historisch plekje door H. J. J. M. van Diepen, met vier afbeeldingen Namen van de opeenvolgende eigenaars der huizen, staande aan de Noord-, West- en Oostzijde van het Buitenhof van 1600 tot circa 1830 door A. Ter Meer Derval, met een kaart en twee afbeeldingen 123 De verhouding van het erfhuur betalende domein in de Hofboeken tot het volledige gebied van Haag- ambacht door Dr. P. J. van Breemen, met een kaartje Het bedrag van de erfhuren van landerijen in de Hofboeken door Dr, P. J. van Breemen, met een kaartje Een aanbevelingsbrief van een Haagsch medicus- dichter aan een Rotterdamschen Burgemeester door M. C. Sigal, met een afbeelding De Hofstede Gruysbeeck te Rijswijk door J. M. SterckProot, met een afbeelding Nieuwe straatnamen vastgesteld gedurende 1940 Alphabetisch Register

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 8