EEN HISTORISCH PLEKJE 75 het Buitenhof. x) Koopbrieven van leven en gewoel, dat een comoedie tot haer gevolg heeft, niet alleen door de menigte der personen, die noodwendig daertoe behoren; maer ook door de soort van personen waaruit zulke troupen bestaan, aanwelker ruw- en dartel heden de buuren geexponeert zijn. Dat bij gevolg de con servatie van servituten, het niet alleen is waerop geoogt werd, hoewel die zodanig zijn, dat ze uitleveren zeer importante belastingen en ten uitstersten gemakkelijk belemmert kunnen werden. Dat zulks alles zoude ge schieden in prejudicie van eene voorname buurte in den Hage. En tot faveur van een hoop volks die naar regten infaam is. Met welke men ook geen verding secuur ma ken kan. Dat ze het misschien nog wel zouden willen beloven, ja tegenwoordig daerin overbodig zijn, dog niet zullen nakomen of al nagekomen hebbende, alle dagen clandestinelijk kunnen veranderen. Klaagt men dan zulks geattribueert werden aen kregelheid. En hoe grooten incommoditeit het veroorzaken zal, men zal het na-lopen hebben, en onaangezien alle bedenkelijke klaarheid niet anders als door een langdurig en kostbaar proces kunnen gered werden. 't Zal een harde zaake zijn voor fatsoenlijke geburen aan het welbehagen van comedianten geexponeert en blootgestelt te werden” t). Tot hoelang de kaatsbaan in handen van Dirck van Soest is geweest, is niet bekend, daar er in die jaren geen overdracht plaats had. 9 Januari 1673 legt Dirck van Soest, Notaris en Mr. van de kaetsbaen op het Buitenhof een verklaring af, dat Quilliam Godin hem als marquer dient en behalve cost en dranck 20 stuivers per week verdient. In 1693 komt als belending van het ten Westen ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 91