EEN HISTORISCH PLEKJE 78 de Grafelijkheid en werd -1) Koopbrieven Buitenhof. Naar dit Hofje wordt de voorn, poort van de kaatsbaan ook wel Hoflaan genoemd, wat nog te zien is op een van de prenten van het Buitenhof aanwezig in het Gemeente Archief. Zoodaar, mr. timmerman en schrijnwercker, aan Herbert Ferdinand van Zanden, Procureur voor eenige Hoge Collegiën en Hoven van Justitiën, zo voor hem zelve en als in huwelijk hebbende Quirina Geertruy Anna Cailliou, als possesseur van het huys, erf en thuyn van den laatst overleden Fiscael der Domeinen Mr. Frans van Lim- burch, het gedeelte erff der nu door den verkooper gedemolieerde caatsbaan op het Buytenhof, leggende nevens den Tuyn van den koper, als mede het gedeelte van den grond en daarop staande muur langs de Beeck, volgens eenige condities vermeld in het door hun gemaakt contract van 22 December 1766 1Voor 1150. Op de plaats van de gedemolieerde kaatsbaan zijn door Sodaer negen huisjes gezet. De bewoners van de huisjes hadden een uitgang naar het Buitenhof door de gemeene poort of gang van de kaatsbaan. 21 Januari 1771 verkoopt Arnoldus Theodorus Zoo daar aan Anthony Deel, notaris en makelaar, een blok huizen en erven of zogenaamde Hofje 2), bestaande in negen separate woningen achter de Ruyterwacht, zijn ingang hebbende op ’t Buytenhof, op welcke grond de kaatsbaan gestaan heeft. Belent ten Oosten de Ruyter wacht, ten Noorden de Oud-Burgemeester Baart, ten Westen Johan de Mauregnault. Voor de koopsom van 7000 en een hypotheek van 5000, toekomende de wed. van Monsr Johannes van Aalsloot, in leven mr. mandemaker. We willen nu overgaan tot het huis dat vóór de kaats baan gelegen heeft. Dit huis (k) behoorde aan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 94