EEN HISTORISCH PLEKJE 81 aan van het Als Zuidelijke belending wordt genoemd het huis van Vliet, en Dr. J. A. C. van Heusde, en Jhr. W. Th. Gevers Dey- van het voorgaande huis wordt genoemd het huis van Daniël Baart. Dit zal waar schijnlijk het huis zijn, dat in 1624 door Jan Jaspersz van den Brouck gebouwd is. (Zie p. 71 Aan wie deze het verkocht heeft is niet gevonden, 6 naam van F. B. Bons. Na 1807 heeft het behoord A. van Gogh, die ook de eigenaar was van het blok negen huisjes, door Zodaer getimmerd. Volgens Register der Volkstelling van 1830 woont er Harier Willems, Lid van de Algemeene Rekenkamer, gehuwd met Elisabeth Previnaire. In dat van 1840 staat er als bewoner opgegeven Mr. Fredk Hendk Cornelis Drieling, gehuwd met Paulina Baronesse van Heeckeren van Brandsenburg. Blijkens het Bevolkingsregister van 1845 werd het toentertijd bewoond door Henri Abraham Rigaël Certon, Plaatsvervangend Kantonrechter, gehuwd met Cornelia Johanna Martina Patijn. Daarna werd het bewoond door Freule Adriana Margaretha Johanna van Hogendorp. Van 1861——1866 is het bewoond geweest door W. J. G. Scheurleer, Bankier, en de volgende bewoners zijn er volgens de adresboeken later geweest: 1869 de Gebr. F. en P. 1878 de Gebr. Van Vliet 1884 de Gebr. Van Vliet noot, 1886 J. E. Muller en het kantoor van J. J. Herens, 1890 J. E. Muller en Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman, 1891 J. E. Muller en Mr. C. des Graz, 1892 Mr. C. des Graz en de ’s-Grav. Passage Mij., die er tot heden is gevestigd en in 1941 omschreven is als ’s-Grav. Passage Mij. N.V. Mij. tot Expl. van Hotels en Café-Restaurants.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 97