Jacob EEN HISTORISCH PLEKJE 82 Thans volgt huis 1, waar niet veel van te zeggen is. In de 16e eeuw behoorde dit huis aan de Grafelijkheid en werd bewoond door Idsert van Starkenburg, Stal meester van den Prins van Orange. 24 April 1644 verkoopt Johan Guldemont, procuratie hebbende van Anthony Dechans, Stalmeester van den Prins van Orange, aan Jacobus Houckgeest, Clercq van de Heeren Staten van Holland, een huys en erff, strek kende van voren tot achter tegen het huis van Pieter van Hogenhuysen. 18 February 1653 wordt aan Jacob van Houckgeest, Kamerbewaarder van de Heeren Staten van Holland, consent verleend om voor zijn huys aan de Z.zijde van maar op den 17en Mei 1751 verkoopen de executeurs van Maria van den Berg, wed. van Johannes Wallis, die ook eigenares was van het huis van de kaatsbaan, het aan Theodora Schrevelius, huysvrouw van voorn. Baart, voor de koopsom van 2700 en 135 over rantsoen- penningen. 23 Maart 1753 verkoopt Baart, als erfgenaam van zijn huisvrouw, het aan Pieter Bruinix en Anna Catharina Henkes voor 3000. 14 Mei 1782 verkoopen de Curateuren in den geaban- donneerden insolventen boedel van Pieter Bruinis het aan August Hendrik Slikkers voor 1400. 28 Mei 1806 verkoopen de executeurs van August Hendrik Slikkers en zijn nog in leven zijnde huysvrouw Barbara Droesbeek het aan Albertus van Olst voor 120 en 6 over rantsoenpenningen, en 23 Februari 1807 draagt zijn weduwe Clara de Bondt het over aan de weduwe van Anthony van Deel. Kort daarop is het huis afgebroken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 98