HET HOF VAN FRIESLAND 81 6 Hiermede is de geschiedenis van de huizen, die op deze plek gestaan hebben en staan geëindigd en kun nen we constateeren dat aan de conditie, die in 1758 gemaakt is om de huizen van voren en achteren met dezelfde couleur” te schilderen tot heden is voldaan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 100