EEN BELEGERING VAN HET KASTEEL VAN DIE HAGHE (1479) DOOR J. J. MOERMAN Bronnen: Ising: Het Binnenhof te ’s-Gravenhage. Wagenaar: Vader- landsche Historie, IV. Bronnen voor de Geschiedenis van Rotter dam II. Die Haghe: Jaarboek 1919/1920. x) Ook Van Roomerswael genoemd. Toen Karei de Stoute in 1477 zijn woelig leven op het slagveld bij Nancy had geëindigd, braken, onder het be wind van zijn dochter en opvolgster Maria, opnieuw de twisten tusschen Hoeken en Kabeljauwen uit. Maria be noemde tot haar stadhouder over Holland den Zeeuw- schen edelman Wolferd van Borselen, Heer van Veere, die zich in het Stadhouderlijke Kwartier op het Binnen hof in Die Haghe vestigde. In 1479 trok de stadhouder naar Rotterdam, waar hij edelen, steden en dorpen van Holland ter dagvaart had opgeroepen. Op deze dagvaart wilde Heer Wolferd een poging doen om de twistende partijen te verzoenen. Bedoelde samenkomst is echter nooit gehouden en wel door het krachtdadig optreden van den toenmaligen bal juw van Rotterdam, Jan van Reimerswaal. t) Hooren we, wat de Rotterdamsche kroniekschrijver H.W.Rotshouck, wiens kroniek is opgenomen in Bronnen voor de Ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 101