NOGMAALS DE WASSENAARSCHE VEEN- PACHT IN HAAGAMBACHT DOOR Dr. P. J. VAN BREEMEN Jaarb. Die Haghe 1939, bl. 208. In deze tweede bijdrage over de Wassenaarsche veen- pacht binnen de grenzen van Haagambacht zal ik eenige nieuwe vondsten aangaande dit onderwerp meedeelen en bespreken. Daarbij laat ik echter vondsten uit schepen brieven van de 16de eeuw en later achterwege en zal mij uitsluitend bepalen tot enkele kenmerkende uitlatingen, die ik in ambtelijke en niet-ambtelijke stukken aantrof. Al vorens evenwel van die nieuwe en bijzondere gegevens verslag te doen, wil ik een paar opmerkingen plaatsen, die op den inhoud van de eerste bijdrage terugslaan, t) Vooreerst verzoek ik dan den lezer een paar storende drukfouten te herstellen. Op bl. 264 leze men in regel elf van boven 11 gl. 5 st. in plaats van 11 gl. 15 st. en in het onderschrift van het kaartje tegenover bl. 219 vervange men het woord „grachten” door „gerechten”. Dan heb ik nog een vergissing te herstellen. De lange, smalle en boschrijke strook op het aan De Riemer ont leende kaartje bij Morrens artikel van 1899 stelt inderdaad

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 105