r DE WIJZE HAGENAARS EN DE WINDHANDEL DOOR Dr. H. E. VAN GELDER 4 Het jaartal brengt ons terstond op de hoogte van den tijd: 1720, het jaar van het „Groot Tafereel der Dwaas- Bij het opruimen van oude aanteekeningen kwam mij weer de foto in handen mij jaren geleden door een Engelschen collega gezonden met het verzoek om een verklaring. Men ziet haar hierbij gereproduceerd: een gekleurd bordje van zoogenaamd Chine de commande met de voorstelling van een heer met pruik en steek, die in de eene hand een brief houdt waarop alleen leesbaar is het cijfer 1720; zijn andere hand rust op een ooievaar, welke een geldzak in den bek heeft. Onder de voor stelling deze woorden: „beij de hagenaars is de weysheyt gebleven, want sij hebben het geit weerom geven.” Het bordje, dat zich bevond in de Collectie H. W. Henderson, West Woodhay, Berkshire is ondanks de tamelijk poovere teekening en nog pooverder ortografie een historisch document van eenige beteekenis. Ik wil dat, zeer in het kort, toelichten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 123