LUGDUNUM BATAVORUM 114 DE NAAM LUGDUNUM. T) Zie J. B. Keune, Colonia Treverorum (Schumacher Festschrift, Mainz, 1930, biz. 254-259). Een onderzoek naar de ligging van Lugdunum Bata- vorum vereischt in de eerste plaats een poging tot ver klaring van dezen naam. Lugdunum is een plaatsnaam, die in Gallië, waartoe in de eerste eeuw n. Chr. ook Nederland ten Westen van aan een reeds bestaande volksgemeenschap van niet- Romeinschen oorsprong, eveneens met een stad als centrum. Daar, waar de Romeinen niet tot de stichting van een municipium overgingen, beïnvloedden zij de hoofden van de inheemsche volksgemeenschappen in de door hen bezette gebieden, om de hoofdplaats van hun stamstaat (civitas) naar het voorbeeld van een Romeinsche stad in te richten, zoowel wat den aanleg als de inrichting van het bestuur betrof. Dergelijke steden kregen somtijds als eeretitel den naam kolonie of municipium t) Dit om voorloopig een indruk te geven, hoe wij ons de nederzetting moeten denken, waarvan wij ons tot taak hebben gesteld, de ligging op te sporen. Op grond van bovengenoemde kaarten alleen laat zich die ligging niet bepalen. Ons onderzoek zal zich dan ook niet kunnen beperken tot die kaarten, maar zich dienen uit te strekken tot alle bronnen, die daaromtrent eenigerlei aanwijzing kunnen verschaffen. Behalve aan de bodemvondsten zal daarbij in het bijzonder aandacht worden geschonken aan de plaats- en veldnamen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 134