LUGDUNUM BATAVORUM 118 i) Zie 7?. Lizop, Histoire de deux cités gallo-romaines: Les Con- venae et les Consoranni (Paris, 1931), biz. 1-29; 72 e.v.; 115 e.v. vinder van alle kunsten, en een bijnaam van den lerschen Lug: Ildanach, welke de beteekenis heeft „bezittende vele kunsten”. In het lersche heldendicht is Lug de goede werkman, in staat alle werk, dat hem wordt opgedragen, uit te voeren. Hij is echter ook als beroemd krijgsman of als geneesheer voorgesteld en vertoont zonneattributen. Naar dezen god of held zouden volgens Holder behalve Lugdunum (Lyon) ook andere plaatsnamen in Gallië en Groot-Brittannië zijn genoemd. Zoo o.a. het in het land der Convenae bij de Pyreneeën gelegen Lugdunum, ter onderscheiding van andere gelijknamige plaatsen ge woonlijk als Lugdunum Convenarum aangeduid. Pom- pejus had hier omstreeks 70 v. Chr. na een veldtocht in Spanje uit bergbewoners, roovers en Keltiberische her ders een volksgemeenschap in het leven geroepen rondom het tegenwoordige St. Bertrand de Comminges, het oude oppidum der Garunni op een alleenstaande hoogte nabij het punt, waar de Garonne het hooggebergte verlaat. De door Pompejus gestichte nederzetting, die in de 1ste eeuw n. Chr. tot kolonie werd verheven, lag aan den voet van die hoogte. Evenals bij den heuvel van Fourvière was hier een knooppunt van belangrijke, gedeeltelijk voor historische wegen t). Monumenten, waarop een godennaam Lug, Lugus of Lugos voorkomt, zijn tot op heden nimmer ontdekt. Wel zijn inscripties gevonden met een vorm Lugoves en Lugo- vibus te Avenches op het gebied der Helvetii en te Osma in Hispania Tarraconensis op het gebied der Keltiberen. De omstandigheid, dat de wijding, waarop laatstge noemde inscriptie betrekking heeft, van een schoen- makersgilde uitging, gaf Rhys aanleiding, de aandacht

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 138