6 LUGDUNUM BATAVORUM 152 x) A. Berthelot, Les données numériques fondamentales de la geo graphic antique d'Eratosthène a Ptolemée (Revue archéologique 5e série XXXVI, 1932, blz. 25 e.v,); zelfde schrijver, La carte de Gaule de Ptolemée (Revue des études anciennes XXXV, 1933, blz,426e.v.); zelfde schrijver, La Germanie d’après Ptolemée (Revue ét. anc. XXXVII, 1935, blz. 34 e.v.). Zie ook A. Berthelot, l’Afrique Saha- rienne et Soudanaise, ce qu’en ont connu les anciens (1927), blz. 299 e.v. 2) Ptolemaeus merkt hieromtrent in zijn „Leidraad" (I, 2, 3) het volgende op: „Om te krijgen, dat twee plaatsen ten opzichte van elkaar op de juiste wijze van elk van beiden gelegen zijn, is namelijk in de eerste plaats vereischt (dat men weet), naar welke hemelstreek de afstand van de twee gezochte plaatsen zich uitstrekt; immers men moet niet alleen weten hoe ver, maar ook de richting, waarin de een van de ander verwijderd is, d.w.z. naar het Noorden b.v., of naar het Oosten, dan wel in een andere bepaalde richting”. 3) Zie J. Fischer, Claudius Ptolemaei Geographiae Codex Urbinas graecus 82 I 1 (1932), blz. 143 e.v. nomische waarnemingen, doch op herleidingen van uit reisberichten en afstandswijzers bekende afstanden 1) Deze afstanden werden met behulp van gegevens ten aanzien van de richting, waarin de afstanden zich uit strekten, herleid tot lengte- en breedtegraden 2). Door aldus te werk te gaan, zou Ptolemaeus dus inderdaad het slachtoffer kunnen zijn geworden van onjuiste berichten aangaande het beloop van onze kust. Dat ten aanzien der plaatsbepaling van Lugdunum zoo moet zijn gehandeld, geeft de kaart zelf aan. Op de land kaarten in het werk van Ptolemaeus zijn de plaatsen met verschillende soorten vignetten aangeduid 3)Het vignet, dat bij Lugdunum is geteekend, bestaat in een rechthoek met gearceerden bovenrand. Deze teekening geldt als aanduiding van de plaatsen, waarvan Ptolemaeus in zijn inleiding tot het tweede boek uitdrukkelijk zegt, dat hij ze niet astronomisch bepaald heeft, doch haar ligging ten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 174