LUGDUNUM BATAVORUM 160 Albanianis werd uitgegaan. Stel dat die 17 eenheden ook eens geen M.P. maar Leugen waren. De totale lengte van het weggedeelte Albanianis-Carvone van het Itinerarium zou dan worden: Albanianis-Traiecto Traiecto-Mannaritio Mannaritio-Carvone 17 X 2,22 km 37,74 km 15 X 1,48 km 22,20 km 16 X 1,48 km 23,68 km in totaal 83.62 km Als Traiectum bij Utrecht ligt, valt Albanianae samen met Alphen aan den Rijn, Mannaritium met een punt tusschen Doorn en Leersum ten Zuiden van Maarn, en moet Carvo (ne) iets voorbij het aan den voet van den Wageningschen berg gelegen Lekskensveer worden ge zocht. Bij dezen van oudsher belangrijken rivierovergang ontwikkelde zich de vroegmiddeleeuwsche handelsplaats Rijnwijk, waarvan de naam voortleeft in dien van het tegenwoordige dorp Randwijk in de Betuwe. Om het station Carvo(ne) te bereiken, zou de weg van het Itinerarium dus hier weer op den zuidelijken oever van den Rijn kunnen zijn teruggekeerd. Een weinig oostelijk van genoemd veer mondt tegenover Randwijk de Harten- sche beek in den Rijn uit. Deze beek is genoemd naar de voormalige buurtschap Harten op de grens van Wage- ningen en Renkum x). Tusschen die beek en het veer ligt de Kortenburg, waar mogelijk eens een sterkte den overgang naar Carvo(ne) dekte. De naam Carvo(ne) is vermoedelijk afgeleid van het Gallische woord carvos, Zie B. H. Slicher van Bath, De naam Wageningen in verband met de oudste geschiedenis van deze stad (Bijdragen en Mededee- lingen „Gelre” XLIII, Arnhem, 1940, blz. 153-164), met interessante beschouwingen over Rijnwijk; en Versl. en Med. Ver. Oud Vaderl. recht IV (1903), blz. 499-501.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 183