I I LUGDUNUM BATAVORUM 178 1Roomburg: de „Burch” in een oorkonde van 1352, zie A.R. archief Leenk. Holl., reg. E.L. 25 (inv. no. 23), f. 32 v°; „Burch- land" in een oorkonde uit 1384, zie Overvoorde, Leidsche kerken, reg. 1298. Zwammerdam: de „Borch” in een oorkonde van 1301, zie F. van Mieris, Groot Charterboek der graaven van Holland enz. II (1736), biz. 20; „Hoogeburch” in een oorkonde van 1393, zie A.R. archief Leenk. Holl., reg. Aelbrecht V (inv. no. 5), f. 265 v°; ander voorbeeld zie hieronder biz. 185, n. 1. 2) A.R. archief abdij Rijnsburg no. 518. De identiteit van den in deze oorkonde genoemden heuvel met den Elsberg blijkt uit no. 254, f. 27 in verband met de no’s 830, f. 13; 831, f. 73; 206, f. 21 v° en 213, f. 21 v° van gemeld archief. plaats van een Romeinsche nederzetting of sterkte. Zoo vindt men in de 14de eeuw het terrein van de Romeinsche sterkte bij Roomburg als de Burch” of het „Burchland” aangeduid; zoo ook de Burch” of „Hooge Burch” bij Zwammerdam, waar insgelijks Romeinsche bouwresten zijn gevonden 1)Vandaar, dat de onderstelling gewet tigd schijnt, ook hier aan de plaats van een voormalige Romeinsche nederzetting of sterkte te denken. Van het Burghland onder Leidschendam naar den Pape- weg te Voorschoten bedraagt de afstand ongeveer 5 km, hetgeen slechts weinig meer is dan de afstand van 2 Leu gen (4,44 km), dien de Peutingerkaart voor de ligging van Lugdunum ten opzichte van Praetorium Agrippinae geeft. Slechts enkele honderden meters zuidwestelijk van het Burghland lag in vroeger tijden op de uiterste grens van Voorburg een hooge zandheuvel, die den Elsberg werd genoemd, omdat hij rondom met elzen was beplant, en van welks aanwezigheid o.a. een tweetal oorkonden uit 1351 getuigt 2). Vóór de Hervorming werd te Voorburg jaarlijks een processie gehouden naar en rondom dezen heuvel, die van daar weer naar de kerk terugkeerde. Volgens mededeeling van den 17de-eeuwschen schrijver

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 203